09 mei 2017 
2 min. leestijd

12 manieren waarop de klimaatverandering onze gezondheid aantast

12 manieren waarop de klimaatverandering onze gezondheid aantast
We weten allemaal dat de effecten van de opwarming van de aarde onze natuurlijke omgeving bedreigt, maar het is ook gevaarlijk voor onze eigen gezondheid. De stoffen in onze lucht en het water zijn een groot gevaar voor de volksgezondheid. Hoe zit dit nou precies? De World Health Organization heeft een onderzoek gedaan en hieruit voorspellen zij dat er tussen 2030 en 2050 ongeveer 250.000 mensen gaan overlijden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Het is belangrijk dat we ons bewust worden over het verband tussen de klimaatverandering en onze gezondheid. Hier gaan we later allemaal profijt van hebben. De volgende 7 zaken komen kijken bij de opwarming van de aarde. Ik hoop dat deze 12 redenen ons bewust maken van de situatie waar we nu in zitten en ons motiveren om beter met onze omgeving om te gaan.

1. Klimaatverandering brengt onze voedselvoorraad in gevaar

Klimaatverandering maakt het, samen met stijgende temperaturen, hittegolven, droogtes, overstromingen en sneeuwstormen, lastiger om producten als koffie en avocado te groeien. Ook kunnen deze factoren voor voedselbederf en verontreiniging zorgen.

2. Extreme temperaturen verergeren chronische aandoeningen

De hoge temperaturen verhogen het niveau van ozonverontreiniging in de lucht, wat een slechte invloed kan hebben op luchtwegziekten. Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen wordt ook geassocieerd met een verhoogd risico op ziekenhuisopname voor cardiovasculaire-, nier-, en diabetes gerelateerde aandoeningen.

3. Rampen door extreme weersomstandigheden zijn psychologisch schadelijk

De rampen die plaatsvinden door de klimaatverandering kunnen een negatief effect hebben op de financiën van mensen. Mensen die te maken krijgen met het verlies van een huis, bedrijf of boerderij lijden aan verschillende mentale gezondheidssymptomen.

4. Klimaatverandering heeft invloed op onze mentale gezondheid

Ook als je geen last hebt van de directe gevolgen van de klimaatverandering kan het je nog steeds erg dwars zitten. Er bestaan tegenwoordig zelfs praatgroepen waar je heen kunt als je bang bent voor de klimaatverandering.

5. Luchtvervuiling verergert astma symptomen

Onderzoek wijst uit dat kampeerders meer kans hadden op acute astma op dagen waarop de luchtkwaliteit niet goed was.

6. Slechte luchtkwaliteit zorgt ervoor dat we niet buiten sporten

Mensen sporten minder buiten op dagen waarop de luchtkwaliteit slecht is. Buiten sporten moet juist heel gezond voor ons zijn, maar met een vervuilde lucht is het natuurlijk niet fijn om buiten te zijn.

7. Meer CO2 betekent minder proteïne

Het CO2 niveau verhoogt de concentratie van koolhydraten en verlaagt de concentratie van proteïne en essentiële mineralen in planten. Een dieet van veel koolhydraten en weinig proteïne is een no go.

8. Verontreinigende stoffen zijn erg gevaarlijk tijdens de zwangerschap

Baby’s die in de buik blootgesteld worden aan verontreinigende lucht van fossiele brandstoffen hebben meer kans op angst en depressie in een later stadium van het leven.

9. Klimaatverandering heeft een onevenredig effect op vrouwen, met name in ontwikkelingslanden

Onderzoek naar ontwikkelingslanden laat zien dat vrouwen langer zonder eten en water kunnen in tijden met minder verontreinigende stoffen in de lucht. De warme temperaturen hebben ook een effect op tropische ziektes zoals Zika, die vooral gevaarlijk zijn voor vrouwen en hun ongeboren baby’s.

10. Extreme hitte staat in verband met misdaad

Studies laten zien dat agressie, geweld en internationale misdaad vaker voorkomen in warme regio’s. Het General Aggression Model laat zien dat er een goede verklaring is voor dit fenomeen. Het warm hebben kan erg oncomfortabel en irritant zijn en geïrriteerde mensen zijn sneller geneigd om gewelddadig of agressief te handelen tegenover anderen.

11. Klimaatverandering

In ontwikkelingsregio’s kunnen meer gevarieerde neerslagpatronen zoetwatervoorzieningen bedreigen en dit verhoogt het risico op diarreeziekten. Hieraan overlijden 760.000 kinderen al voordat ze 5 jaar worden.

12. Extreme weersomstandigheden zijn zeer gevaarlijk

Het aantal gemelde weergerelateerde natuurrampen is sinds de jaren 1960 verdrievoudigd. Elk jaar leiden deze rampen tot meer dan 60.000 doden. Het is natuurlijk niet meteen zo dat we allemaal noodscenario's moeten bedenken, maar het is wel goed om bewust te zijn van deze verandering en de effecten op onze gezondheid. We moeten de gezondheid van de wereld net zo beschermen als ons eigen lichaam. Met het maken van kleine veranderingen kunnen we samen een verschil maken!
Reactie plaatsen